Lutja Lutja

Lutja për Ditëlindjen

 • Nuk ka kërkesë për lutje.

Lutja për besim

 • Nuk ka kërkesë për lutje.

Lutja për ndihmë

 • Nuk ka kërkesë për lutje.

Lutja për Mbrojtje

 • Nuk ka kërkesë për lutje.

Lutja për Fëmijët

 • Nuk ka kërkesë për lutje.

Lutja për Udhëzim

 • Nuk ka kërkesë për lutje.

Lutja për Shpresë

 • Zot, unë lutem për të gjithë ata që kanë nevojë për shpresë, forcë dhe inkurajim. Ju lutemi t'i shërbeni atyre tani. Unë lutem që ju të punoni në zemrat e tyre. Thajini lotët e tyre. Hiqini frikën. Jini shëruesit e tyre, ngushëlluesin dhe ofruesin. Ju e dini se kush po lufton dhe ju e njihni secilin me emrin. Ju lutemi, kini dhembshuri dhe mëshirë dhe mund të ndiejnë praninë tuaj si kurrë më parë. Në emër të Jezusit, lutemi, Amen.

 •   

    

Lutja për Sëmundje

 • Nuk ka kërkesë për lutje.

Lutja për Ushqim

 • Nuk ka kërkesë për lutje.

Lutja për shërim

 • Zot, unë e di që Ti je në gjendje të shërosh. Unë e di atë me besim të plotë. Më jepni tani mençurinë për të kuptuar kohën tuaj dhe guximin për të pranuar shërimin tuaj si të mjaftueshëm për momentin. amin


 •   

    

Lutja për paqe

Lutja për forcë

 • Nuk ka kërkesë për lutje.