caunguyenhangngay
@caunguyenhangngay

Prayer
2
Follower
0
Following
0

Christian

Joined - 28 September, 2019

2 photos

Suggested Announcements

There is no announcement.

Suggested Events

There is no event.

Thưa cha, con yêu cầu ngài xoa dịu nỗi đau của con, chữa cho con khỏi căn bệnh này, cho con một cơ thể khỏe mạnh và một trái tim thuần khiết để ca ngợi ngài và những điều kỳ diệu của ngài trên thế giới. Chúa chữa lành cho con, Chúa ơi, và con sẽ được chữa lành!


Lạy Chúa, con cầu nguyện cho sự phục hồi nhanh chóng sức khỏe của con, cho sự kiên nhẫn trong quá trình chữa lành và cho đức tin mạnh mẽ để luôn chấp nhận ý muốn của ngài.